پیرسینگ گوش یا گوش سوراخ کردن

پیرسینگ گوش

انجام پیرسینگ گوش برای تمامی سنین، آقا و خانم با رعایت بالاترین پروتکل های بهداشتی و با شرایط ویژه برای کودکان

وجه تمایز پیرسینگ در کلینک ما با اکثر مراکز پیرسینگ

کار پیرسینگ گوش توسط پزشک کاربلدی چون دکتر هرمان مقدم انجام می پذیرد.

این کار در مطب و محیطی پزشکی، بهداشتی انجام می پذیرید.

پیرسینگ گوش با دستگاهی جدید انجام می شود.

گوشواره های مورد استفاده و پیشنهادی ما

خارجی، ضد حسایست و پک شده می باشند که بدین ترتیب درصد بروز حساسیت و عفونت را به کمترین درصد کاهش می دهند

این گوشواره ها به توصیه دکتر هرمان مقدم و باتوجه به تجارب به دست آمده در این زمینه حداقل تایک ماه باید به گوش بمانند و بعداز آن شخص مجاز است با گوشواره ای دیگر جابجا کند.

همانطور که گفته شد این گوشواره ها خارجی و ضد حساسیت هستند و تجربه نشان داده که حتی بعداز یکسال استفاده نه تغییر رنگ داشتن نه حساسیت زا شده اند.

با پزشکان ما آشنا شوید